Introductie Hoofdstuk Creatieve Hopeloosheid

Welkom bij de module over het ACT-proces Creatieve Hopeloosheid. De opbouw van deze module is als volgt:

1. ACT-theorie: Je start met het bekijken van een korte presentatie door de ACT in Actie-docent over het ACT-proces Creatieve Hopeloosheid (leren door inzicht).
2. ACT-ervaren: Bij dit onderdeel ga je zelf als persoon aan de slag met een aantal Creatieve Hopeloosheid-oefeningen, om zo het cognitieve leren aan te vullen met experiëntieel leren (leren door ervaren).
3. ACT in de Praktijk – Videodemonstratie: Je gaat twee video’s bekijken waarin wordt geïllustreerd hoe je in de therapeutische praktijk kunt werken met dit creatieve hopeloosheid-proces (leren door voorbeeld).
4. ACT in de Praktijk – Zelf aan de slag: Vervolgens ga je als therapeut 15 minuten oefenen in een rollenspel met het ACT-proces Creatieve Hopeloosheid. Dit rollenspel dient te worden opgenomen zodat je hier na afloop op kunt reflecteren aan de hand van een aantal vragen (leren door doen).
5. Leeswerk: Hier vindt je het verdiepende leeswerk voor deze module (Handboek Time to ACT, het ACT-protocol & mogelijk aanvullend materiaal).
6. Zelftest: Tenslotte kun je jouw kennis over het ACT-proces Creatieve Hopeloosheid testen met een toets (momenteel nog niet beschikbaar).
7. Veelgestelde vragen: Hier zullen veelgestelde vragen, inclusief antwoorden komen te staan.

Leerdoelen:
– Kennis opdoen over het ACT-proces Creatieve Hopeloosheid (en gelieerde concepten zoals emotionele controlestrategieën).
– Kennismaking met verschillende ACT-oefeningen en ACT-metaforen die kunnen worden gebruikt in het kader van Creatieve Hopeloosheid.
– Persoonlijke ervaring opdoen met Creatieve Hopeloosheid en daarmee ook zicht krijgen op de eigen strategieën.
– Therapeutische basisvaardigheden ontwikkelen in het werken met Creatieve hopeloosheid in de therapeutische praktijk.

Veel plezier met deze module!