Focused Assessment (Intake)

De ACT-diagnostiek is dus niet zozeer gericht op het classificeren van stoornissen maar meer het in kaart brengen van het functionele gedrag. Een hele bruikbare tool hierbij is de focused assessment, waarbij er zowel stil wordt gestaan bij de klacht, de coping, alsook iemands drijfveren.

Focused ACT-assessment:
De focused ACT-assessment is in wezen een mini ACT-casusconceptualisatie. Middels vier vragen verkrijg je de belangrijkste informatie die je nodig hebt om een ACT-behandeling te kunnen vormgeven.

1. Waar wil je naartoe, wat vind jij belangrijk? (Liefde, werk, spelen & gezondheid)
2. Wat staat je in de weg? (Obstakel, trigger, tijdspad, verloop)
3. Wat heb je geprobeerd? (Coping)
4. Hoe heeft dat gewerkt? (Korte en lange termijn, zowel als het gaat over klachten als impact op verschillende levensgebieden)

Deze methode is ontwikkeld door Kirk Strosahl, welke vanuit zijn eigen praktijk als huisarts / psychotherapeut cliënten maar 2 of 3 keer ziet, dus in korte tijd zicht moet krijgen op de problematiek.

Onderstaand volgt een voorbeeld van een Focused ACT-assessment (+/- 10 minuten).

Wat was er te zien in deze video?
De therapeut start met de vraag wat cliënte hier heeft gebracht (wederom start vanuit obstakels). Cliënte vertelt over haar angstklachten, waarna therapeut nog verder doorvraagt op haar beleving van de klachten. Tevens wordt er stilgestaan bij het ontstaan & verloop van de klachten. Daarna is er aandacht voor de coping van cliënte – hier komen verschillende emotionele controlestrategieën aan bod (o.a. ademhalingsoefeningen, mindfulness & sporten). Het positieve effect van deze strategieën lijkt van korte duur – op de lange termijn blijven de klachten aanwezig. Vervolgens wordt de aandacht verschoven naar wat cliënte WEL wil met haar leven. Initieel geeft ze antwoord op wat ze NIET meer wil in haar leven (haar angstklachten) echter nadat de therapeut de aandacht opnieuw richt op haar waarden geeft ze aan dat ze een goeie moeder wil zijn en iets wil bijdragen aan de maatschappij. Dit raakt overigens ook aan een stuk pijn; schuldgevoel richting haar kindje alsook richting de maatschappij.