Waarden

Waarden

Duur: 15 minuten

Reflectie video Waarden:
Tijdens deze sessie wordt de aandacht verschoven van het Acceptance onderdeel van ACT (wat wil ik niet in mijn leven) naar het Commitment deel van ACT (wat wil ik wel in mijn leven). De kompasmetafoor (inclusief fysiek kompas) wordt gebruikt om in het kort het concept waarden uit te leggen. Vervolgens start de waardenexploratie, te beginnen met de cliënt die vertelt over een object, dat ze op verzoek van de therapeut heeft meegenomen, welke haar inspireert. Bij verdere exploratie blijkt dat deze veer haar doet denken aan de belangrijke waarden vrijheid en creativiteit. Ook wordt de cliënt gevraagd in hoeverre deze waarden momenteel voldoende ruimte krijgen in haar leven (dit blijkt niet het geval, hierdoor komt ook even wat pijn naar boven; de andere kant van de waardenmedaille). De waardenexploratie wordt voortgezet met de dromen-oefening waarbij er één droom samen verder wordt uitgeplozen, op zoek naar onderliggende waarden. Tenslotte wordt er samen de balans opgemaakt middels de oefening het levenskompas. Deze oefening confronteert cliënte met de huidige onbalans in haar leven.