Hier en Nu

Hier en Nu

Duur: 14:30 minuten

Reflectie video Hier en Nu:
Cliënte geeft aan dat ze veel aan het piekeren is waarbij haar werk een onderwerp is waar ze in haar hoofd veel mee bezig is. De therapeut vraagt naar de focus van haar aandacht op dat moment. De cliënte merkt dat dit vooral toekomstgericht is, waarna de therapeut vraagt in hoeverre het haar helpt om zoveel na te denken over de toekomst. Vervolgens wordt er kort stilgestaan bij de waarde van aandacht voor het hier en nu (jezelf kunnen bijsturen). Hierna wordt de cliënte uitgenodigd om samen te gaan oefenen met het richten van de aandacht op het hier en nu. Er wordt gestart met een oefening waarbij er aandacht is voor de buitenwereld middels de zintuigen. Vervolgens wordt er een korte incheck-oefening gedaan waarbij de cliënte stilstaat bij verschillende onderdelen van haar binnenwereld (gedachten, emoties, lichaam, energie & actie-tendens).

Tips:
– Het is raadzaam om na aandacht voor de buitenwereld en de binnenwereld, ook stil te gaan staan bij hoe ze met meer aandacht kan gaan handelen.