Defusie

Defusie

Duur: 15:30 minuten

Reflectie video Defusie:
De therapeut start met de post-it oefening zodat de cliënte zich meer bewust is van haar denken alsook de beperkingen van haar verstand (niet alle gedachten die deze produceert zijn even werkbaar). Vervolgens wordt aan de hand van de post-it oefening de spam-metafoor geïntroduceerd, om zo het principe van defusie verder uit te leggen. Middels de “ik ben” vs “ik heb de gedachte dat” oefening ervaart cliënte het verschil tussen gefuseerd zijn met een gedachte en gedefuseerd zijn van deze zelfde gedachten. Hierna wordt er ingezoomd op een aantal verhalen van haar verstand waarvan de cliënte merkt dat ze hier vaak door in beslag wordt genomen. Er wordt even stilgestaan bij de werkbaarheid van deze gedachten waarbij de cliënte aangeeft dat deze gedachten niet werkbaar zijn voor haar. Vervolgens wordt ze uitgenodigd om haar verstand een naam te geven, om op deze manier wat gezonde afstand te kunnen ontwikkelen tussen haarzelf en haar denken. De therapeut neemt hier het voortouw door eerst zijn eigen verstand voor te stellen, inclusief de verhalen waarvoor hijzelf gevoelig is (ook in het kader van modelling). Tenslotte wordt de autoradio metafoor gebruikt om nogmaals te illustreren wat we proberen te realiseren bij defusie (net als waar onze invloed ophoudt, we hebben geen controle over wat we denken, we kunnen wel grip krijgen op hoe we kunnen omgaan met deze gedachten).