Creatieve Hopeloosheid

Creatieve Hopeloosheid

Duur: 10:45 minuten

Reflectie video Creatieve Hopeloosheid:
De therapeut vraagt de cliënte wat deze allemaal doet om om te gaan met de obstakels die ze tegenkomt in haar leven. Vervolgens worden verschillende strategieën besproken die de cliënte regelmatig inzet om zich te verhouden tot de obstakels op haar pad. Bij elke strategie wordt uitgebreid stilgestaan bij de korte termijn effecten (meestal positief), alsook de lange termijn effecten (meestal niet effectief, vaak zelfs extra problemen). Op een gegeven moment nodigt de therapeut de cliënte uit om even stil te staan bij hoe dat voor haar is om stil te staan bij de effectiviteit van haar strategieën. De cliënte geeft aan dat ze merkt dat het haar op korte termijn wel lijkt te helpen, maar dat het op lange termijn niet goed werkt en zelfs extra problemen met zich meebrengt. De therapeut toont begrip voor het gebruik van deze strategieën gezien deze op de korte termijn wel lijken te werken maar geeft ook aan te horen dat het haar op de lange termijn niet lijkt te helpen. Vervolgens stelt hij nog een verbredende vraag, in hoeverre de strategieën haar hebben geholpen om haar leven op een waardevolle manier in te kunnen vullen. Ook hier geeft de cliënte aan dat haar strategieën hier niet op een positieve manier hebben bijgedragen. Vervolgens introduceert de therapeut hier de stuiterbalmetafoor, welke het effect illustreert van haar strategieën. Tenslotte wordt ze uitgenodigd om komende week te gaan onderzoeken of ze wellicht nog meer strategieën inzet om af te komen van haar obstakels.