ACT & Diagnostiek

ACT & Diagnostiek:
Gezien ACT niet primair gericht is op klachtreductie, is de reguliere classificerende diagnostiek die wordt gebezigd in de GGZ minder informatief voor een ACT-behandeling. Het is echter wel van belang, om voorafgaande aan een ACT-behandeling een degelijk diagnostisch proces te hebben doorlopen. In onderstaande presentatie (+/- 5 minuten) zal verder worden ingegaan op dit dilemma en zal er ook een alternatief worden voorgesteld, de ACT-casusconceptualisatie.