Acceptatie

Acceptatie

Duur: 14:30 minuten

Reflectie video Acceptatie:
Er wordt gestart met een korte terugblik op de afgelopen week, waarbij er wordt stilgestaan bij de strategieën die ze nog meer heeft ontdekt bij zichzelf (in dit geval piekeren), alsook de effecten hiervan. Middels de oefening van het kopje op afstand houden (waarbij de cliënte haar eigen pijn als post-its in het kopje doet) wordt het alternatief voor het vechten en vluchten gedemonstreerd; acceptatie. Tijdens de oefening ervaart de cliënte het verschil tussen het vechten tegen de pijn (wat ook even wordt genormaliseerd als menselijke reactie) en de pijn bij zich leren dragen. Vervolgens wordt de cliënte uitgenodigd om te gaan oefenen met deze andere manier van omgaan met de pijn, waarbij ook wordt benadrukt dat dit een vaardigheid is die men alleen kan ontwikkelen door er mee te oefenen. Cliënte wordt initieel gevraagd een plaatje te zoeken dat raakt aan haar pijn (sociale fobie, onzekerheid) en iets te vertellen over dit plaatje aan de therapeut. Vervolgens wordt dit beeld gebruikt in een geleide oefening om zo ook op affectief vlak wat meer contact te maken met haar pijn. Tenslotte wordt de cliënte gevraagd om hier thuis dagelijks mee te gaan oefenen.

Tips:
– De therapeut heeft ervoor gekozen de uitleg over acceptatie als proces beperkt te houden en met het acceptatieproces in de praktijk aan de slag te gaan middels de oefeningen. Het is echter wel zaak dat de cliënte voldoende begrip heeft over wat acceptatie is, wat de meerwaarde is voor hem / haar en wanneer deze in te zetten (en wanneer ook niet).
– Bij de pijn-lijden oefening is het raadzaam om na de algemene illustratie dit ook toe te gaan passen op de realiteit van een cliënt met een eigen pijn en een eigen lijden. Zo wordt het voelbaarder alsook duidelijker welke winst hier te behalen is.
– Tenslotte had de therapeut ook een meer procesgerichte interventie kunnen doen, door cliënte te vragen in hoeverre haar angst nu speelde in deze therapie-ruimte, richting hem als therapeut.