06. Gedragstherapie

Masterclass Gedragstherapie

Door: René Albers (duur: 60 minuten)

In deze Masterclass gaan we terug naar waar het allemaal mee begon: de 1ste generatie gedragstherapie. Bij ACT breng je meteen vanaf het begin samen met je client in kaart welke strategieën hij of zij gebruikt om grip en controle te krijgen over negatieve gevoelens en ervaringen (de fase van Creatieve Hulpeloosheid). Vervolgens breng je in kaart waarom de client dit doet (welk voordeel dit biedt) en wat het kost. Om vervolgens stil te staan bij de vraag in hoeverre deze controlestrategieën ook écht werken. Vanuit ACT hebben we daar wel een antwoord op, in ieder geval als het gaat om gevoelens en ervaringen waar we gewoonweg geen controle over hebben. Een fase die door menig client als behoorlijk ontluisterend kan worden ervaren.

Wat we eigenlijk doen tijdens deze fase van Creatieve Hulpeloosheid, is het opstellen van een Functieanalyse. We noemen het alleen niet zo en voor de client is die naam verder ook niet zo relevant. Maar binnen de Gedragstherapie is het opstellen van een Functieanalyse absoluut niet nieuw en is dit zelfs al decennialang gangbaar.

René zal in deze Masterclass uitleg geven over het opstellen van de Functieanalyse zoals dit al langere tijd binnen de Gedragstherapie plaatsvindt (al zijn er inmiddels wel wat verschillende varianten in omloop). We gaan in deze Masterclass in feite dus een beetje terug naar de basis. En aangezien het opstellen van een Functieanalyse nauw aansluit bij Conditioneringsprincipes, zal in de Masterclass ook stilgestaan worden bij Klassieke Conditionering en Operante Conditionering. Het zijn onderwerpen die de meeste mensen in hun opleidingstraject wel hebben gehad, maar ook onderwerpen die bij veel studenten al aardig wat hoofdbrekens hebben gekost. Het is ook inderdaad soms wat ‘taaie kost’, maar hopelijk geeft deze Masterclass iets meer helderheid. Tot slot zal René nog kort stilstaan bij Exposure. Ook dit is een methode die teruggrijpt naar de 1ste generatie Gedragstherapie, alleen door nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn hier de laatste jaren enkele wijzigingen in ontstaan. Doel van het werken via deze nieuwe inzichten is om de Exposure efficiënter te maken en de kans op terugval te verkleinen. Exposure is geen onderdeel van ACT, maar anderzijds past deze interventie wel bij het toewerken naar bereidheid om mét je negatieve gevoelens dingen te ondernemen die je graag doet, om op die manier weer dichter bij een ‘waardenvol leven’ te komen

René werkt sinds 2001 in de geestelijke gezondheidszorg. Hij begon als gedragswetenschapper en in de jaren daarna voltooide hij de opleiding tot GZ-psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut. Hij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met mensen met angststoornissen, eetstoornissen en stemmingsstoornissen. Daarnaast heeft hij gewerkt met mensen met (onverklaarbare) lichamelijke klachten en burn-out. René heeft een persoonsgerichte benadering en werkt vanuit verschillende kaders zoals Cognitieve Gedragstherapie, Interpersoonlijke Therapie en ACT. Naast zijn werk als psychotherapeut werkte hij geregeld als docent en trainer bij de Universiteit Maastricht, RINO Zuid en PAO Psychologie.