05. ACT en Groepen

Masterclass ACT & Groepen

Door: Monique Bekker (duur: 60 minuten)

ACT is een methode die ook heel goed werkt in een groep. Uit nieuwe inzichten binnen groepstherapie wordt gezegd dat de therapeut of begeleider de specialist is in een methode, en deze tevens kan toepassen in een groep. Groepsprocessen werken als verrijkende, generieke factoren, maar kunnen bij onvoldoende kennis en vaardigheden van groepsprocessen, ook tegen je werken.

Als je ACT wilt inzetten in groepen is het dus een vereiste dat je, naast je kennis en ervaring met ACT, ook weet hoe groepsprocessen werken. In deze masterclass krijg je daar informatie over. Belangrijke factoren zoals cohesie, groepsontwikkeling en sociaal leren worden kort besproken. We zoomen verder in op 3 fasen van groepsontwikkeling: de inclusiefase, de controlefase en de affectiefase. Daarnaast kijken we hoe de ACT processen groepsontwikkeling en leren kunnen versterken, of juist remmen. Tot slot krijg je korte informatie over enkele, zinvolle ACT oefeningen die je specifiek in een groep kunt inzetten. De kracht van de groep is hierin echt een meerwaarde.

ACT trainingen voor groepen zijn goed bruikbaar binnen teamcoaching, interne opleidingen en organisatieontwikkeling waarbij de interactie tussen medewerkers centraal staat. Ook kun je -wanneer je meerdere cliënten begeleidt- overwegen om hen in een groep te begeleiden. Binnen groepstherapie kan ACT therapeutisch worden ingezet. Deze masterclass geeft een korte blik in hoe ACT en groepsdynamica elkaar kunnen beïnvloeden. Daarnaast staan ACT processen centraal en is er aandacht voor een stukje didactiek.

Noot: In deze masterclass staan vooral werkzame elementen van de groepsdynamica centraal. Uitleg van ACT zuilen is beperkt, het is handig als je kennis van ACT hebt opgedaan voor je de masterclass gaat kijken.

Monique Bekker (1963) is sociaal psycholoog, arbeid & organisatie-psycholoog en opleider binnen onderwijs en zorg. Daarnaast is zij docent, assessor, trainer, begeleider en ACT Therapeut/Trainer. Zij begeleidt onder andere mensen die vastlopen in werk of prive omstandigheden, en helpt hen om ‘lichter’ in het hier en nu te staan. Dit doet zij vanuit de visie dat je problemen in het leven niet kunt ontlopen, maar er wel anders mee om kunt gaan. Niet door altijd positief te denken, maar jezelf juist ruimte geven om ook nare gevoelens te ervaren. Hierbij hoort ook een meer zachtaardige relatie met jezelf creëren en vanuit daar je eigen keuzes maken. Je waarden (en niet je angsten) zijn hierin je kompas.

Meer weten over ACT en Groepen ? Dan kunnen jullie contact met ons opnemen via m.bekker@bopadvies.nl