Masterclass RFT

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
150,- (Premium-access)
Begin
This cursus is currently closed

Welkom bij de masterclass Relational Frame Theory!

Beschrijving module:
Functioneel Contextualisme (FC) als wetenschapsfilosofie en de Relational Frame Theory (RFT) als theoretisch kader worden beschouwd als de wetenschappelijke onderbouwing van het werken met ACT. Ook al is deze relatie niet één op één te maken, toch is kennis van FC en RFT cruciaal om ACT toe te passen op een contextuele en functionele wijze. RFT is een gedragsanalystische theorie over hoe ‘taal’ en ‘cognitie’ en hoe deze ons handelen impacteerd. De veelal experimentele literatuur over RFT is technisch en abstract van aard en voor vele niet makkelijk om te ‘be-grijpen’. Men haakt dan makkelijk af, terwijl men zich er eigenlijk wel in wil verdiepen.

In deze masterclass geef ik een introductie in de belangrijkste begrippen van RFT op een zo praktisch mogelijke wijze. Ik hoop dat dit u kan helpen om verdere scholing en vorming te volgen in de klinische toepassing van RFT. Deze masterclass is dus enkel bedoeld als inleiding in de belangrijkste begrippen van RFT en FC. Hoe dit klinische toe te passen vraagt om u verder te scholen en vormen bij relevante opleidingsmodaliteiten.

Doel: Kennismaking met Relational Frame Theory (RFT), het theoretisch fundament van ACT.

Duur: Het doorlopen van deze module zal ongeveer 160 minuten in beslag nemen (deze bestaat uit drie delen).

Ontwikkelaar: Dr. Roy Thewissen – Psycholoog, Gedragstherapeut VGCt & ACT-supervisor