Masterclass ACT & Groepen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This cursus is currently closed

Door: Tim Batink (duur: 45 minuten)

In deze masterclass wordt er ingezoomd op de kracht van Acceptance and Commitment Therapy in de groep. Daarbij is er zowel aandacht voor de theorie, als de praktijk. Deze masterclass zal beginnen met een opfrissing van de algemene ACT-theorie (5 minuten), waarna er aandacht zal zijn voor de evidentie voor ACT – alsook specifiek voor ACT in Groepen. Vervolgens zal er aandacht zijn voor de verschillende werkvormen die kunnen worden gebruikt voor een ACT-groep. Tevens zal er aandacht zijn voor de taken voor een ACT-groepstherapeut.

Hierna zal de aandacht worden verschoven naar de praktijk van de ACT-groep. Allereerst zal er aandacht zijn voor de intake, die voorafgaat aan de start van de groep. Vervolgens zal er aandacht zijn voor de verschillende type interventies die kunnen worden ingezet in de ACT-groep. Daarna zal er per ACT-proces een krachtige groepsoefening worden gedeeld. Ook zal er aandacht zijn voor een kennismakingsoefening, alsook hoe een ACT-groep kan worden afgesloten en groepsleden afscheid van elkaar kunnen nemen.

Dr. Tim Batink is Klinisch Psycholoog, Groepstherapeut NVGP, Senior-schematherapeut, Supervisor VGCt  en ACT-supervisor. Hij werkt als Klinisch Psycholoog bij de GGzE. Tevens is hij Assistant Professor aan de Open Universiteit, vakgroep Levenslooppsychologie, waar hij onderzoek doet naar ACT. In 2012 heeft hij ACT in Actie – Cursus en Opleiding opgericht en verzorgt hij sindsdien – tezamen met het docententeam – geaccrediteerde ACT-opleidingen (reeds meer dan 5000 cursisten opgeleid).

Tim verzorgt reeds 12,5 jaar ACT-groepen. Hij begon hiermee bij de RIAGG Maastricht, waarna hij vervolgens 10 jaar de ACT-groepen verzorgde bij U-center (en daar ook verschillende collega’s heeft ingetraind). Onlangs is bij de GGzE gestart met een Online ACT-groep.

Tim Batink

Meer weten over ACT & Groepen? Dan kunnen jullie contact met mij opnemen via info@actinactie.nl