ACT & Relaties

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
150,- (Premium-access)
Begin
This cursus is currently closed

Welkom bij deze eLearning “ACT en Relaties”!

Beschrijving module:
Deze eLearning zal starten met het belang van de partnerrelatie voor ons welzijn, alsook de uitdagingen die er horen bij de partnerrelatie. Vervolgens zullen deze problemen vanuit het ACT-perspectief worden beschreven. Tevens zal er per ACT-proces een oefening specifiek gericht op de partnerrelatie worden gedeeld. Tenslotte zal er worden stilgestaan bij de huidige stand van zaken op het vlak van wetenschappelijke onderbouwing van de toepassing van ACT binnen de partnerrelatie-context, waarbij er wordt afgerond met een overzicht van bruikbare handboeken en zelfhulpboeken om ACTief aan de slag te gaan met ACT bij paren.

Doel: Kennis opdoen over toepassing van ACT bij paren alsook tools krijgen aangereikt om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan.

Duur: Het doorlopen van deze module zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

Ontwikkelaar: Dr. Tim Batink – Klinisch Psycholoog, Supervisor VGCt & ACT-supervisor