ACT Casusbeschrijving

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
150,- (Premium-access)
Begin
This cursus is currently closed

Een kortdurende, gestructureerde ACT-behandeling bij een jonge vrouw met chronische pijnklachten en stemmingsklachten.
Door: Tim Batink

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een transdiagnostische therapievorm (Hayes et al., 2011; Dindo et al., 2017) welke cliënten helpt op een flexibele manier om te gaan met klachten die men tegenkomt zodat men kan blijven investeren in datgene wat echt belangrijk is voor deze cliënt. ACT geniet ook steeds grotere populariteit; steeds meer hulpverleners willen zich bekwamen in deze therapievorm. Er is veel materiaal beschikbaar om je hierin te bekwamen, in de vorm van zelfhulpboeken, handboeken en videomateriaal. Wat echter lijkt te ontbreken, is de beschrijving van een behandeling van begin tot einde waarin de verschillende ACT-processen aan bod komen en in elkaar worden vervlochten.

Het doel van deze module is om dit hiaat in te vullen middels de beschrijving van een gestructureerde, kortdurende, gefocuste ACT-behandeling. Het betreft hier geen gestileerde behandeling, een behandeling die precies verloopt zoals initieel voorgenomen. De intentie van deze casusbeschrijving is zicht te geven op een ACT-behandeling in de praktijk. De beschrijving zal plaatsvinden vanuit het perspectief van de therapeut, de lezer wordt zo uitgenodigd om door zijn ogen mee te kijken naar de sessies. In het kader van leesbaarheid is dit verhalend gedaan – zonder uitgebreid uitgewerkt verbatim. Er is gekozen voor een geanonimiseerde casus waarbij chronische pijn en vermoeidheidsklachten op de voorgrond staan. Er is namelijk reeds veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een ACT-behandeling bij deze problematiek. Hieruit komt naar voren dat ACT kan worden beschouwd als een evidence based behandeling (Vowels et al, 2020; Gloster et al, 2020).

Deze module gaat er van uit dat de lezer over de basiskennis van ACT beschikt. Voor een toegankelijk artikel over ACT en zijn theoretische grondslagen, verwijzen wij graag naar Batink et al, 2018. We zullen de casusbeschrijving starten met een beknopte casusconceptualisatie. Daarna zal een beschrijving volgen van de behandelsessies, waarbij zowel de therapeutische interventies alsook de reacties van de cliënte aan bod zullen komen. Na elke sessie zal er ook een uitgebreide reflectie vanuit de therapeut plaatsvinden. Het module zal worden afgesloten met een evaluatie van deze ACT-behandeling, zowel vanuit het oogpunt van de therapeut alsook vanuit het oogpunt van de cliënte.