ACT Booster Pack

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
NVT
Begin
This cursus is currently closed

Welkom bij de eLearning “ACT Booster Pack”!

Beschrijving module:
Deze eLearning zal starten met een presentatie van een half uur, waar de theoretische basis van ACT alsook de actuele evidence base aan bod zal komen. Vervolgens zal elk ACT-proces nog eens kort worden uitgelegd middels toegankelijke psychoeducatie-filmpjes. Daarna volgt een video-reeks, waarbij er bij één cliënt in acht videofragmenten de verschillende ACT-onderdelen zal worden geillustreerd. Daarna volgt er nog een verdiepende video-reeks, waarbij er wordt ingezoomd om de drie meest uitdagende elementen van ACT: Creatieve Hopeloosheid, Zelf als Context & Flexibel werken met ACT. Het betreffen hier natuurgetrouwe real-plays, waardoor deze een stuk dichter bij de behandelpraktijk zullen staan. De eLearning zal worden afgesloten met het beantwoorden van de twee meestgestelde vragen per ACT-proces.

Doelen: 
– Opfrissen van bestaande kennis over Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
– Verdiepen van bestaande kennis over ACT en aanreiken van extra handvatten voor het werken met meest uitdagende onderdelen.

Duur: Het doorlopen van deze module zal ongeveer 180 minuten in beslag nemen.

Ontwikkelaar: Dr. Tim Batink – Klinisch Psycholoog, Supervisor VGCt & ACT-supervisor