ACT in Actie Terugkomdag

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
NVT
Begin
This cursus is currently closed

Welkom bij het digitale deel van de ACT in Actie Terugkomdag. We hebben deze gratis terugkomdag georganiseerd voor jullie cursisten die de ACT-basiscursus (deels) via het Virtuele Lokaal hebben gevolgd. Het digitale deel van deze terugkomdag bestaat uit 6 delen:

1. ACT in Vogelvlucht – Theoretische Achtergrond
We zullen starten met een korte herhaling van de verschillende ACT-principes. Dit doen we middels een video-opname van de terugkomdag in September in Eindhoven (+/- 35 minuten).

2. ACT in Vogelvlucht – ACT-processen
Hier zullen de verschillende ACT-processen beknopte worden uitgelegd, aan de hand van korte psychoeducatie filmpjes (inclusief praktische voorbeelden).

3. ACT in de Praktijk – Videodemonstraties
Tijdens dit onderdeel zal de praktijk centraal staan. Wij hebben een nieuwe reeks Nederlandse filmpjes opgenomen om de verschillende ACT-processen te illustreren. Hier vinden jullie deze filmpjes, inclusief reflectie.

4. ACT on the Spot – Videodemonstraties
Tijdens de fysieke terugkomdagen hebben verschillende docenten on the spot, verschillende ACT-processen gedemonstreerd bij verschillende cliënten (deelnemers uit het publiek). Het betreffen hier dus hele natuurgetrouwe sessies.

5. ACT & Diagnostiek
In dit onderdeel zal er verder worden ingezoomd op de ACT-diagnostiek. De Focused Assessment (beknopte intake), de Hexaflex-analyse & Testdiagnostiek zullen hier aan bod komen.

6. Veelgestelde vragen
Tenslotte zullen we per ACT-thema, de twee meestgestelde vragen beantwoorden.