ACT & Diagnostiek

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
NVT
Begin
This cursus is currently closed

Welkom bij deze eLearning “ACT & Diagnostiek”!

Beschrijving module:
Gezien ACT niet zozeer gericht is op het reduceren van klachten, is de reguliere classificerende diagnostiek (DSM-5) dan ook minder informatief voor een ACT-behandeling. Het is echter wel van belang om relevante informatie te verzamelen, om je behandeling op te kunnen baseren. Bij deze eLearning ACT & Diagnostiek wordt stilgestaan bij de ACT-casusconceptualisatie – als alternatief diagnostiek-kader. Na een theoretisch kader, zullen er drie tools worden besproken: de Focused Assessment, de Hexaflex-analyse & de testdiagnostiek. Vanuit de Focused Assessment kun je met vier vragen op een snelle manier een ACT-casusconceptualisatie maken. Ter aanvulling kun je middels een hexaflex-analyse de zes verschillende ACT-processen in kaart brengen. Tenslotte zijn er verschillende ACT-vragenlijsten beschikbaar – waaronder de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) – die eveneens de verschillende ACT-processen in kaart kunnen brengen. Basiskennis van ACT is vereist, om deze module te kunnen volgen.

Doelen:
– Kennismaking met een alternatief voor de classificerende diagnostiek, de functionele diagnostiek en de daaruit volgende ACT-casusconceptualisatie.
– Bekend zijn met de vier vragen van de Focused Assessment, ter ondersteuning van de ACT-casusconceptualisatie.
– Bekend zijn met de hexaflex-analyse, ter ondersteuning van de ACT-casusconceptualisatie.
– Kennis hebben van de beschikbare ACT-vragenlijsten om de verschillende ACT-processen mee in kaart te kunnen brengen.
– Bekend zijn met de Flexibiliteits Index Test (FIT-60) en het flexibiliteitsprofiel kunnen interpreteren.

Duur: Het doorlopen van deze module zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen.

Ontwikkelaar: Dr. Tim Batink – Klinisch Psycholoog, Supervisor VGCt & ACT-supervisor