Paid

ACT in de Praktijk

Een kortdurende, gestructureerde ACT-behandeling bij een jonge vrouw met chronische pijnklachten en stemmingsklachten.Door: Tim Batink Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een transdiagnostische therapievorm (Hayes et al., 2011; Dindo et al., 2017) welke cliënten helpt op een flexibele manier om te gaan met klachten die men tegenkomt zodat men kan blijven investeren in datgene wat …

ACT in de Praktijk Lees meer »

ACT Booster Pack

Welkom bij de eLearning “ACT Booster Pack”! Beschrijving module:Deze eLearning zal starten met een presentatie van een half uur, waar de theoretische basis van ACT alsook de actuele evidence base aan bod zal komen. Vervolgens zal elk ACT-proces nog eens kort worden uitgelegd middels toegankelijke psychoeducatie-filmpjes. Daarna volgt een video-reeks, waarbij er bij één cliënt …

ACT Booster Pack Lees meer »

ACT in Actie – Docentenmodule

Welkom bij deze ACT in Actie – Docentenmodule! Deze module is exclusief toegankelijk voor het ACT in Actie Docententeam en is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van jullie werkzaamheden alsook voor verdere expertiseontwikkeling van jullie als docenten. Onderstaand volgt een overzicht van wat er momenteel beschikbaar is in deze module:

Inhaalmodule ACT-basiscursus : Bijeenkomst 5

Welkom bij de inhaalmodule voor de ACT-basiscursus: Bijeenkomst 5. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen, een ochtend-deel en een middag-deel. Tijdens het ochtend-deel zal worden stilgestaan bij Psychologische Flexibiliteit. Tijdens het middag-deel zal worden stilgestaan bij de Functionele Diagnostiek.

Inhaalmodule ACT-basiscursus : Bijeenkomst 4

Welkom bij de inhaalmodule voor de ACT-basiscursus: Bijeenkomst 4. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen, een ochtend-deel en een middag-deel. Tijdens het ochtend-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Waarden. Tijdens het middag-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Toegewijd Handelen.

Inhaalmodule ACT-basiscursus : Bijeenkomst 3

Welkom bij de inhaalmodule voor de ACT-basiscursus: Bijeenkomst 3. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen, een ochtend-deel en een middag-deel. Tijdens het ochtend-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Zelf als Context. Tijdens het middag-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Hier en Nu.

Inhaalmodule ACT-basiscursus : Bijeenkomst 2

Welkom bij de inhaalmodule voor de ACT-basiscursus: Bijeenkomst 2. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen, een ochtend-deel en een middag-deel. Tijdens het ochtend-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Acceptatie. Tijdens het middag-deel zal worden stilgestaan bij het ACT-proces Defusie.

Inhaalmodule ACT-basiscursus : Bijeenkomst 1

Welkom bij de inhaalmodule voor de ACT-basiscursus: Bijeenkomst 1. Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen, een ochtend-deel en een middag-deel. Tijdens het ochtend-deel zal worden stilgestaan bij de theoretische achtergrond van ACT. Tijdens het middag-deel zal er worden stilgestaan bij het eerste ACT-proces: Creatieve Hopeloosheid.

ACT in Actie – Toolkit

De ACT in Actie – Toolkit bestaat uit een verzameling van tools die je gaan helpen om ACTief aan de slag te gaan met ACT. Er zijn meer dan 100 ACT-oefeningen, metaforen & brochures te downloaden. Tevens kun je er terecht voor videomateriaal die je kunt gebruiken tijdens de behandelsessies. Ook zijn er verschillende vragenlijsten …

ACT in Actie – Toolkit Lees meer »

ACT & Relaties

Welkom bij deze eLearning “ACT en Relaties”! Beschrijving module:Deze eLearning zal starten met het belang van de partnerrelatie voor ons welzijn, alsook de uitdagingen die er horen bij de partnerrelatie. Vervolgens zullen deze problemen vanuit het ACT-perspectief worden beschreven. Tevens zal er per ACT-proces een oefening specifiek gericht op de partnerrelatie worden gedeeld. Tenslotte zal …

ACT & Relaties Lees meer »